ارتباط با ما

موبایل 0912 تلفن : 02633552492-02633552343

 

موبایل 0912همراه : 09123637939

 

موبایل 0912 ایمیل : aliabasi.912@gmail.com

 

 : آدرس : کرج – 45 متری گلشهر – ارغوان شرقی – موبایل 0912

 

 سید علی عباسی